Jdi na obsah Jdi na menu
 


Jad Vašem - I

23. 3. 2008

Komplex památníku JAD VAŠEM se nachází na hoře HAR HAZIKARON (Hora paměti) v západní části sjednoceného Jeruzaléma, hlavního města Státu Izrael.  Na východě sousedí s Herzlovou horou, kde se nacházejí hroby některých politiků a významných osobností moderního židovského státu. Nejsou zde ovšem pohřbeni všichni, například první premiér  bloku Likud Menachem Begin  je pochován  na Olivetské hoře, další představitelé dokonce zcela mimo Jeruzalém  (mezi nimi první premiér státu David Ben Gurion). Chcete-li  některé hroby  navštívit,  klikněte SEM . 

||||||

 

Název areálu věnovaný  památce  obětí a hrdinů holocaustu Jad Vašem (správný přepis je ovšem Jad Va Šem - Památník a jméno) byl inspirován prorockým textem zapsaným v biblické knize Izaiáš, kapitola 56, verš pátý:  "Dám jim ve svém domě a na svých hradbách památník se jménem, jež nebude vymýceno."

||||||

 

Jad Vašem posazený do krajiny na hoře Har Hazikaron

 

 

Obrazek

| 1

 

Obrazek

| 2

 

Obrazek

| 3

 

Obrazek

 | 4

Tato sada snímků, je až na tuto výjimku bez popisu. K tomu malé vysvětlení. Objekty, které  ze zeleně hory Hazikaron vystupují, jako například trojúhelníková budova uprostřed a komín v pozadí vpravo,  jsou detailně popsány buď v této kolekci níže, anebo v další části galerie Jad Vašem.

Obrazek

| 5

 

Obrazek

| 6

 

Obrazek

| 7

 

Obrazek

| 8

Obrazek

| 9

 

Obrazek

| 1o

 

Obrazek

| 11

 

Obrazek

| 12

 

Obrazek

| 13

Obrazek

| 14

 

||||||

Obr. 15 a 16:  Příjezdová silnice a hlavní vchod do památníku (viz Plán A- Entry Gate).

Obrazek

| 15

Obrazek

| 16

Obrazek

| 17

Záběr pořízený těsně za hlavním vchodem (po vjezdu do památníku). V pozadí za autobusem vidíme  obří vstupní bránu a  a za ní budovu Návštěvnického centra.

Obrazek

| 18

Budova Návštěvnického centra(viz Plán A - Pozice 1).

Obrazek

 

| 19

Pohled na Návštěvnické centrum zepředu.

Obrazek

| 2o

Obří brána  poblíž  Návštěvnického  centra.  Tudy se do areálu vchází  a z něj  vychází. Je na ní připomenut verš z bilblické knihy proroka Ezechiela(kapitola 37, verš 14):   "A dám Ducha svého do vás, abyste ožili, a osadím vás v zemi vaší ..."

Obrazek

| 2oa

Celkový pohled na vstupní a výstupní  bránu zevnitř areálu. 

Obrazek

| 2ob

Pohled na část vstupní  a výstupní brány.

 

Obrazek

| 21

Jiný pohled na bránu u Návštěvnického centra. Za ní je patrné parkoviště u vchodu  do areálu.

Obrazek

| 21a

Snímek budovy Návštěvnického centra a prostoru před ním.

Obrazek

| 21b

Uvnitř Návštěvnického centra je vystaven  model  památníku Jad Vašem.

Obrazek

| 22

Za budovou Návštěvnického centra, ve směru dále do  středu  areálu, vidíme trojúhelnikový objekt(na snímku vlevo). Je to 

||||||

Muzeum historie holocaustu

(viz Plán A - Pozice 5). K němu autor fotografií Lumír Hanuš uvádí:

•  Otevřeno bylo 15. března 2005. Má tvar dvou trojúhelnikových hranolů postavených z hrubých betonových zdí na ploše přesahující 4200m². Větší část se nachází pod úrovní země. Muzeum je dlouhé 180 metrů.  Je čtyřikrát větší než jeho předchůdce.  V  pavilonech jsou představeny jednotlivé kapitoly holocaustu. Expozice  je  prezentuje z židovské perspektivy  se zdůrazněním  rozmanitých   osudů obětí, jež  tak vystupují z anonymity statistik.  Vystaveny jsou zde osobní věci obětí, prezentována jsou svědectví těch, kdo vyhlazování přežili.  Použity jsou nejmodernější multmediální technologie.

  Na konci muzea je  DVORANA JMEN, jejíž strop tvoří šest stovek fotografií obětí holocaustu a fragmentů svědectví. Na stěnách je uchováno přes milion Stránek svědectví.  Plní úlohu symbolických  náhrobních  kamenů s vyrytými jmény obětí a životopisnými údaji milionů obětí holocaustu.

•  Památník slouží především k tomu, aby se na oběti nevzpomínalo jako na neosobní čísla, ale jako na jedinečné lidské bytosti s vlastním osudem.

Obrazek

 | 23

Záměrem nově uspořádané expozice v Muzeu historie holocaustu je oživit památku zemřelých, najít v  šílenství masového vyvražďování příběhy jednotlivců a přiblížit tak současným generacím okolnosti největšího organizovaného vyhlazovaní v dějinách lidstva v osobní rovině. K vidění je zde i polovina železničního vagonu, takového, v jakých byli Židé transportováni do koncentračních táborů.

•  Podle mnohých je  tento památník nejbytostnější připomínkou toho, proč existuje Stát Izrael. Ponaučení, které si lze z holocaustu vzít, není  nacionalistické, ale humanistické.

Obrazek

|  24

Pohled na  Muzeum historie holocaustu z větší vzdálenosti.

Obrazek

| 25

Totéž jako na předchozím snímku, ale v přiblížení.

Obrazek

| 26

Ještě detailnější pohled na Muzeum historie holocaustu.

Obrazek

| 27

Boční záběr budovy Muzea historie holocaustu.

Obrazek

| 28

Východ z Muzea historie holocaustu.

 

Obrazek

| 29

Návštěvníci v Muzeu historie holocaustu.

Obrazek

| 3o

Jiný úhel pohledu na Muzeum historie holocaustu.

Obrazek

| 31

Nadzemní prosklená část Muzea historie holocaustu.

Obrazek

| 32

Tento záběr  dokonale přibližuje architektonické ztvárnění budovy Muzea historie holocaustu.

Obrazek

| 33

Část vnitřního prostoru  Muzea historie holocaustu.

Obrazek

| 34

Pohled od východu  z budovy Muzea historie holocaustu. Symbolizuje nadějnou budoucnost židovského národa.

||||||

 

 

 

 To  byla kolekce Jad Vašem - I.

Chcete-li  si prohlédnout kolekci  II, klikněte

SEM